масло в PONS речника

Преводи за масло в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

2. масло (мазно вещество):

Phrases:

Преводи за масло в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

масло Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文