критика в PONS речника

Преводи за критика в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крѝтик|а <-ата, -и> СЪЩ ж

критѝ|к <-кът, -ци> СЪЩ м, критѝчк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за критика в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

критика Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文