контролно в PONS речника

Преводи за контролно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

контро̀лно-пропуска̀тел|ен (-на)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за контролно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

контролно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文