капитализация в PONS речника

Преводи за капитализация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

капитализа̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за капитализация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

капитализация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文