изтъквам в PONS речника

Преводи за изтъквам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.изтъ̀квам нсв, изтъ̀кна св VERB прх

II.изтъ̀квам нсв, изтъ̀кна св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изтъквам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

изтъквам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文