естествените в PONS речника

Преводи за естествените в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

естествен <-и> ПРИЛ и прен:

Преводи за естествените в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

естествените Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文