болният в PONS речника

Преводи за болният в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за болният в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

болният Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文