близките в PONS речника

Преводи за близките в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за близките в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
близ(к)о

    близките Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文