prove в PONS речника

Преводи за prove в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to prove costly a. fig

Преводи за prove в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

prove Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to prove costly a. fig

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文