constitutional в PONS речника

Преводи за constitutional в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. constitutional POL (consistent with constitution):

II.constitutional [ˌkɒnstɪˈtjuːʃənl, Am ˌkɑːnstəˈtuː-] СЪЩ iron

Индивидуални преводни двойки

Преводи за constitutional в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

constitutional Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文