certifying в PONS речника

Преводи за certifying в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

this is to certify that ... form
Индивидуални преводни двойки

Преводи за certifying в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

certifying Примери от PONS речника (редакционно проверени)

this is to certify that ... form

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文