френски » немски

I . retirer [ʀ(ə)tiʀe] VERB trans

4. retirer (ramener en arrière):

8. retirer (tirer de nouveau):

9. retirer (faire un second tirage):

retirer

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文