френски » немски

chat(te) [ʃa, ʃat] APP

chat2 [tʃat] NOUN m INFORM

chat-huant <chats-huants> [ʃayɑ͂] NOUN m

poisson-chat <poissons-chats> [pwasɔ͂ʃa] NOUN m

langue-de-chat <langues-de-chat> [lɑ͂gdəʃa] NOUN f

œil-de-chat <œils-de-chat> [œjdəʃa] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文