полски » немски

Преводи за „opowiedzieć“ в полски » немски речника (Отидете на немски » полски )

opowiedzieć [opovjedʑetɕ]

opowiedzieć perf od opowiadać

Вижте също: opowiadać

I . opowiadać <‑da; perf opowiedzieć> [opovjadatɕ] VERB intr (informować)

III . opowiadać <‑da; perf opowiedzieć> [opovjadatɕ] VERB refl (deklarować się)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文