немски » френски

Преводи за „foyer“ в немски » френски речника (Отидете на френски » немски )

Foyer <-s, -s> [foaˈjeː] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文