немски » полски

EU-Lạnd <‑[e]s, ‑Länder> NOUN nt

Stẹrlingblock-Land <‑[e]s, ‑Länder> NOUN nt

Drịtte-Wẹlt-Land <‑[e]s, ‑Länder> [ˈ--​ˈ--] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文