weckte в PONS речника

Преводи за weckte в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за weckte в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

weckte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文