rufen в PONS речника

Преводи за rufen в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rufen в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки
Ruf m
Ruf [o. Berufung] auf +akk
(An)Ruf m

rufen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文