gerufen в PONS речника

Преводи за gerufen в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: rufen

Индивидуални преводни двойки

Преводи за gerufen в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

gerufen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文