Nummer в PONS речника

Преводи за Nummer в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Nummer в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Nummer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文