немски » английски

Преводи за „Museum“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

Mu·se·um <-s, Museen> [muˈze:ʊm] NOUN nt

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文