немски » английски

Преводи за „Durchsetzungsvermögen“ в немски » английски речника (Отидете на английски » немски)

Durch·set·zungs·ver··gen <-s> NOUN nt kein pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文