италиански » английски

Преводи за „valenza“ в италиански » английски речника (Отидете на английски » италиански )

valenza [va·ˈlɛn·tsa] NOUN f

1. valenza CHEM:

2. valenza (valore, significato):

3. valenza LING:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文