стая в PONS речника

Преводи за стая в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ста̀|я <-ята, -и> СЪЩ ж

I.стая̀вам нсв, стая̀ св VERB прх

II.стая̀вам нсв, стая̀ св VERB рефл

Вижте също: ста̀рши2, ста̀рши1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за стая в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

стая Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文