следвам в PONS речника

Преводи за следвам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.слѐдвам1 нсв VERB прх

II.слѐдвам1 нсв VERB нпрх

III.слѐдвам1 нсв VERB рефл

слѐдвам2 нсв VERB прх (уча)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за следвам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

следвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文