седми в PONS речника

Преводи за седми в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: трѐти

трѐт|и (-а) <-и> ЧИСЛ

2. трети ЮР, ФИН:

Dritt-
Dritte(r) f(m)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за седми в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

седми Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文