сгъстявам в PONS речника

Преводи за сгъстявам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.сгъстя̀вам нсв, сгъстя̀ св VERB прх

II.сгъстя̀вам нсв, сгъстя̀ св VERB рефл сгъстявам се

Преводи за сгъстявам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
komprimieren TECH, PHYS

сгъстявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文