свят в PONS речника

Преводи за свят в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свят1 <светъ̀т, световѐ, бр: свя̀та > СЪЩ м

1. свят и прен:

Pflanzen-/Tierwelt

Phrases:

свят2 (свя̀та) <свѐти> свя̀то ПРИЛ

Вижте също: свет

Индивидуални преводни двойки

Преводи за свят в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

свят Примери от PONS речника (редакционно проверени)

auf die Welt [o. zur Welt] , kommen

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文