свободен в PONS речника

Преводи за свободен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свобо̀д|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

3. свободен (незает):

7. свободен ЮР, ФИН:

Phrases:

Преводи за свободен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

свободен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文