свобода в PONS речника

Преводи за свобода в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

свобод|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

1. свобода и ЮР, ИКОН, ФИН (отсъствие на ограничения):

Willens-/Denkfreiheit

Преводи за свобода в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

свобода Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文