отклонявам в PONS речника

Преводи за отклонявам в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.отклоня̀вам нсв, отклоня̀ св VERB прх

II.отклоня̀вам нсв, отклоня̀ св VERB рефл отклонявам се

Преводи за отклонявам в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

отклонявам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文