нощ в PONS речника

Преводи за нощ в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

нощ <нощта̀, но̀щи> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нощ в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

нощ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文