мажа в PONS речника

Преводи за мажа в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

II.ма̀жа нсв VERB рефл мажа се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мажа в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

мажа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文