кого в PONS речника

Преводи за кого в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: ѐди-кой (си)

ѐди-ко|й (си) (-я̀ (си)) <-ѝ (си)> -ѐ (си) МЕСТ неопр

Вижте също: кой да е

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кого в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

кого Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文