инструкция в PONS речника

Преводи за инструкция в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

инстру̀кци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Преводи за инструкция в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

инструкция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文