изображение в PONS речника

Преводи за изображение в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

изображѐни|е <-я> СЪЩ ср

4. изображение ИНФОРМ:

Преводи за изображение в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

изображение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文