Преводи за „завѝя“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

I . завѝвам1 нсв, завѝя св VERB прх

II . завѝвам1 нсв, завѝя св VERB нпрх

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文