Преводи за „забележа“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

забележа → забелязвам

Вижте също: забеля̀звам

I . забеля̀звам нсв, забелѐжа св VERB прх

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文