гръм в PONS речника

Преводи за гръм в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

гръм <гърмъ̀т, гръ̀мове, бр: гръ̀ма > СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гръм в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

гръм Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文