глаголен в PONS речника

Преводи за глаголен в bg»Немски речника

глаголен -но <-ни> ПРИЛ ЛИНГ:

глаголен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文