Преводи за „външен“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

въ̀нш|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. външен (който е вън):

външен (-на)
външен (-на)
външен (-на)

2. външен (страничен, чужд):

външен (-на)
външен (-на)
външен (-на)

3. външен (задграничен):

външен (-на)
външен (-на)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文