Преводи за „воден“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

во̀д|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

2. воден (свързан с вода):

воден (-на)

Phrases:

водна баня ГОТВ
водна топка СПОРТ

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文