Преводи за „вкус“ в български » немски речника (Отидете на немски » български)

вкус <вкусъ̀т, вку̀сове, бр: вку̀са > СЪЩ м

2. вкус (усет за естетика):

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文