аптека в PONS речника

Преводи за аптека в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

аптѐк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за аптека в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аптека Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文