анкетен в PONS речника

Преводи за анкетен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

анкѐт|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за анкетен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

анкетен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文