авиация в PONS речника

Преводи за авиация в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

авиа̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Преводи за авиация в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

авиация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文