авария в PONS речника

Преводи за авария в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ава̀ри|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. авария и ИНФОРМ:

Преводи за авария в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

авария Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文