Австрия в PONS речника

Преводи за Австрия в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Преводи за Австрия в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

Австрия Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文