чиято в PONS речника

Преводи за чиято в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за чиято в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

чиято Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文