тъмен в PONS речника

Преводи за тъмен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тъ̀м|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тъмен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

тъмен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文